• RENISHAW RGP22S LIMIT SWITCH ACRUATOR 限位开关
RENISHAW RGP22S LIMIT SWITCH ACRUATOR 限位开关

RENISHAW RGP22S LIMIT SWITCH ACRUATOR 限位开关

产品名称:RGP22S LIMIT SWITCH ACRUATOR 
产品用途:限位开关,适用于RGS系列光栅尺/RGH系列读数头
制造商:英国 RENISHAW (原装进口)
订货号:A-9531-0251-03
公开价:14.00 USD/件,未税
优惠价:50.00 RMB/件,含税,量大电议。
库存量:200件以上
电话:13969699395(微信同号)

获取价格 联系我们
推荐产品